طراحی لوگو

تجهیز موبایل

کارفرما: آقای علی صادقی

حوزه کاری: تعمیرات موبایل و فروش تجهیزات تعمیرات موبایل