طراحی لوگو

تابون

کارفرما: امیرعلی چشمه

حوزه کاری: طراحی لوگو برای کتابی با همین عنوان

کانسپت طرح: تابون ( عامل اعصاب ) یک ترکیب شیمیایی است که در جنگ ایران و عراق و حمله شیمیایی به حلبچه به عنوان ماده اصلی بمب شیمیایی استفاده کرد. این ماده در طبقه‌بندی سلاح‌های شیمیایی جزء عوامل عصبی سری G قرار می‌گیرد.