طراحی لوگو

سرزمین سبز

کارفرما: آقای وحید برخورداری

حوزه کاری: محصولات گلخانه ای و کشاورزی

کانسپت طرح: در طراحی لوگوتایپ سعی بر آن شد از نماد‌های تصویری که اشاره به گل و گیاه دارد استفاده شود، خصوصا گیاه بامبو که بریدگی مورب شکلی بایستی داشته باشد تا گیاه بتواند تغذیه کند.

در طراحی نماد تصویری به صورت مونوگرام و با دو حرف اس که در نهایت به شکل تصویر گُل، تصویرگری شد.