طراحی لوگو

رادیو آ

کارفرما: خانم ماهرخ سالاری

حوزه کاری: گویندگی و تولید کتاب های صوتی