طراحی لوگو

گروه هنری چشمه

کارفرما: امیرعلی چشمه

حوزه کاری: برند شخصی نویسنده

کانسپت طرح: طراحی برای نویسنده جوان و خلاق که در بریف‌اش چنین آمده بود: اندیشه‌های من ازدنیای تاریکی بر می‌آید که در آن مفاهیم، معنی خود را از دست داده اند و به سمت پوچی می‌روند.