ایماژ به چه معناست - ایماژ گرافیک - طراحی هویت بصری و گرافیک سازمانی
معنی ایماژ

ایماژ به چه معناست

ایماژ  یک گویش فرانسوی است که در فرهنگ لغت معین به معنی؛ انگاره، نقش، تصویر ذهنی می باشد.

در مقاله ای تحت عنوان ” تصویر، ایماژ (پی انگاره) و ادراک بصری” به کوشش خانم عارفه صرامی و اصغر فهیمی فر؛ در تحلیل معنا شناختی ایماژ این چنین بیان می کنند :

تصویرسازی دارای ویژگی بصری و ساده ترین راه انگاشتن است که فرایند دیداری نمودن تصورات را به کار میبندد. ایماژ همچون رسانه‌ای است که تأثیر و فرایند بازنمایی توانش‌های عاطفی را بر الگوهای دیداری و فرهنگی تصویرپردازی می‌کند؛ شاید بهترین و کوتاه‌ترین تعریف برای ایماژ جهان‌نگری تصویری و ذهنی است.

مطلب کامل این مقاله را در نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی شماره 2 تابستان 97 به آدرس ذیل می توانید مطالعه کنید :

برای مطالعه مقاله کلیک کنید.

هویت برند

معنی ایماژ صرفا یک نماد نیست، همچنان کــه تنهــا فرمی زبانی و یا تنها ایده ای در ذهن و یا بازنمایی دقیق چیزها در ایــن جهان هم نیســت.

درباره ایماژ این اتفاق نظــر وجود دارد که ایماژ از نظر هستی شناسی بازنمایی تقلیدی  تصویر دقیق  از یک چیز و یا یک ایده نیست.

ایماژ، آن جهان نگری تصویری و ذهنی است که در انطباق با همسان سازی جهان صغیر در تناظر با جهان کبیر شکل گرفته است و ساختاری ثابت در فرهنگهای پیشامدرن داشته است و امروزه بــه نظر جهان نگری تصویــری و ذهنی در همسان ســازی جهان بیرون و ذهــن اســت.

معنی ایماژ ، چیــزی فراتر از تصویر محض اســت. برابرنهــاده “پی انگاره” ترجمه شده است. امروزه بخش گسترده ای از کتاب ها و مقاالت انتشار یافته، پیرامون نقاشی ها، نگاره ها و به طور کلی تر آثار تجسمی هنر شکل گرفته اســت.

بهمن ماه 98،  ایماژ  بعنوان نام برندی که در حال متولد شدن بود، در نهایت درایت و هوشمندی دوست عزیزمان انتخاب شد.

بار آواشناسی حروف، ماندگاری حرف ژ در ذهن، گویش فرانسوی این کلمه و متناسب بودن ماهیت و بار معنایی این نام با کسب و کار و خدماتمان همراه با رنگ سازمانی ایماژ ( رنگ سبز نئونی ) با فرم غالب مربع همراه که همسو با شخصیت و هویت برندمان می باشد، تاثیرگزاری، تداعی و یادآوری برند را در ذهن مخاطب دو چندان می کند.

انتخاب رنگ سبز ایماژ با این کانسپت شکل گرفت : رویش و جوانه زدن.

برندی که با تفکر منطقی با هدف ارتقای فرهنگ بصری و پرورش افکار با رویکردی هدفمند و اصولی همراه با متد روز دنیا؛ تدابیر و راه حل های بصری ارائه می کند. همچنین هوشمندی، دوراندیشی، ذهنیتی عملگرا و دیدی ظریف نسبت به محیط پیرامون را در رسیدن به اهداف خود بکار می گیریم تا در این مسیر فرهنگ ساز باشیم.

جهت مشاهده خدمات حرفه ای ایماژ در حوزه کسب و کار ، کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.