ستاره نامه

ستاره نامۀ

عکاس – طراح ارشد گرافیک

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی ‌و معماری برای کارخانه سنگ مالکی

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی و طراحی گرافیک برای کارخانه و فروشگاه مواد پروتئینی دارا

عکاسی صنعتی و طراحی گرافیک برای کارخانه ی تولیدات ضد حریق نارفوم کار

عکاسی خبری و طراحی گرافیک برای ماهنامه ی تخصصی سیباشهر

طراحی گرافیک برای شرکت شرکت بتامکس ابوظبی

عکاسی تبلیغاتی و طراحی گرافیک و طراحی سایت برای شرکت تسو الکترونیک

سابقه همکاری با

ایماژ گرافیک